Fiske

Området kring Furunäs har fin natur, trevliga utflyktsmål och goda fiske möjligheter, det finns öring, harr, sik, gädda, abborre och i Klappmarksbäcken finns bäcköring. Sävaråns Fiskevårdsförening har utplanterat småfisk i Sävarån, det har även satsats statliga pengar till kalkning av ån och dess biflöden för att få bra vattenkvalitet för fisken. Ett antal grillplatser finns efter ån. Två grillstugor finns vid ”Bäckmönne”, en  vid Holmforsen samt en efter Klappmarksbäcken i Furunäs.

Fiskekortsförsäljning i Furunäs sker hos Martin Olofsson, det finns även ombud i övriga byar längs Sävarådalen.

 

Holmforsen

Holmforsen är ett fint fiskeställe nedströms Sävarån med avfart från Krokfors. Via kanten av åkern i Holmfors finns gångstig ner till ån med ny raststuga, fikabord samt grillplats.  Gammal vacker urskog finns vid stigen mot nedre delen av forsen.

 

Storholmforsen 

Forssträckan ligger uppströms bron över Sävarån vid Holmfors. Fiskestig finns där på östra sidan av ån. På västra sidan finns vandringsled som går högre upp från vattnet och vänder ut mot Väg 650.Bäver finns efter hela sträckan från Furunäs så man bör vara vaksam för hål på stigarna som bävrarna grävt.