Att göra

Furunäs och Krokfors med omgivningar erbjuder rika möjligheter till nära naturupplevelser och aktiv fritidssysselsättning. Här kan du jaga, fiska, plocka bär och svamp, studera intressanta naturbiotoper och det rika djurlivet.

Här finns vandrings- och skoterleder som inspirerar till ett rikt och aktivt och naturnära fritidsliv under årets alla årstider.