Furunäs Vägsamhällighetsförening

014 (640x480)

Föreningens uppgift är skötsel, upphandlingar och ansvar för den        enskilda vägen inom byn.                            

Ny vägförrättning har genomförts            under 2012.

Föreningens styrelse:

Patrik Oja, ordförande                  tel: 070-2859061

Michael Forsberg, kassör              tel: 070-6937307

Björn Kriström, sekreterare         tel: 070-5693782

Martin Olofsson, ledamot             tel: 070-3253040

Staffan Lundgren, ledamot           tel: 070-6937308

Sune Olofsson, byålderman          tel: 070-5805413