Sävarådalens Datanät Ekonomisk Förening

Sävarådalens Datanät ekonomisk förening har som målsättning att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla ett effektivt datanät av god kvalitet i byarna Gunnismark, Bullmark, Furunäs och Gravmark med omnejd.

För närvarande har föreningen ca 170 medlemmar som äger datanätet genom sina andelar i föreningen. Läs mer på www.sdef.net