Furunäs Intresseförening

Furunäs Intresseförening bildades 1998 och har som huvudsakligt ändamål att ta tillvara och utveckla områdets möjligheter och intressen. En viktig del är att skapa gemenskap inom byarna detta sker bl.a. genom olika projekt som ger möjlighet att träffas och umgås under gemytliga former. I föreningens område ingår även Krokfors. Intresseföreningens och bybornas engagemang har genom åren resulterat i många förbättringar inom området.

 

 

September 2012 068 (2) (640x437)

Lämplig mark för byggande finns tillgänglig i byn, köp och avstyckning sker i samråd med markägare. Ovanstående exempel är efter den inre byavägen.

Furunäs Intresseförenings styrelse:

Ordförande: Ingeborg Jonsson Tel: 090-58017

Vice ordförande: Sune Olofsson  Tel: 090-58039

Sekreterare: Björn Kriström  Tel: 090-58029

Kassör: Ove Svensson  Tel- 070-5868307

Ledamot: Carin Johansson Tel: 090-58005

Ledamot: Helén Forsberg  Tel: 090-58043

Ledamot: Helene Wernersson Tel: 090-58044

Byålderman: Sune Olofsson  Tel:090-58039

Vägföreningens ordförande: Erland Jonsson  Tel:090-58017

Tag kontakt med någon av oss om du har synpunkter och idéer som förbättrar och utvecklar vår bygd!