Vandringsleder

Inom Furunäsområdet finns fina vandringsleder, dels efter Klappmarksbäcken upp till Gottland, Bäverstigen inom byn samt västra sidan av Sävarån från söder om Furunäs upp till Storholmforsen. Snitslade gamla stigar finns dels från gården i Holmfors upp till södra Dånaberget dels stig upp mot Gravmark. Se karta.

Bäverstigen

Inom Furunäs by vid Klappmarksbäcken finns en fin naturstig med många spår efter bäverns avverkningar. Där ser man även spillning efter älg, rådjur och harar. Kring stigen kan den uppmärksamme även hitta utsatta konstföremål som tittar på en, så även skyltar med information om djur och natur. Vid stigen finns också ett vindskydd med grillplats samt utsikt ner över Klappmarksbäcken.