Dålig Mobiltäckning i delar av Furunäsområdet

En insamling av namn på abonnenter med dålig mobiltäckning som bor inom områden med vita fläckar gjordes i byn sen togs kontakt kommunens strateg för Landsbygdsfrågor som fick till stånd ett möte med Telia. Detta är inte en kommunal fråga utan levererande företags ansvar.

Vi hade där samtal och framförde de problem vi abonnenter har och haft under många år med svårigheter att ringa in och ut, hackande och brutna samtal men också en säkerhetsaspekt och trygghet som i kontakt med sjukvård, ambulans och hemtjänstlarm samt småföretagarnas problem att sköta sin administration och kontaktmöjligheter samt nu också viss arbetstid hemifrån.

Telia redogjorde att de inte har några utbyggnadsplaner i området men har mätt upp signalerna och är medveten om sämre täckning vissa fläckar i utkanter av kartan.

Ny teknik kommer in i bilden framöver. De redovisade ett planerat utbyte av hårdvara på masterna i kommunen på grund av 5G i Umeå tätort, ny upphandling från Nokia till Ericsson och att masternas kapacitet fördubblas också i 4G. Telia informerade även om utrustning som privata kan inköpa för att förstärka signalerna och kommer att delge informationsbroschyrer.

Kommunens IT ansvarige redogjorde att den avsedda uppgradering av master till 5G i tätorten förstärker 4G kapacitet i övriga master så som i Gravmark, Bullmark vilket medför att de förstärkta signalerna bör gå ut vidare i omkringliggande områden. Arbetsplanen är inte klar men arbetet beräkna påbörjas under våren-sommaren 2022.

Så är dagsläget och vi får se när uppgraderingen påbörjas och hoppas att signalerna då blir starkare även här och övriga byar där det finns vita fläckar.

/Ingeborg Jonsson

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.