Om Furunäs

Furunäs, med 2 km till grannbyn Krokfors,  är en liten by med naturnära boende belägen ca 30 km nordväst om Umeå utefter väg nr 650 mellan Bullmark och Gravmark. Vi har god samhällsservice med bl a bara 5 km till låg- och mellanstadieskola i Bullmark, där finns även en ICA affär med  apoteks- och systembolagsutlämning samt bensinstation. Vi har också övrig service som bl a skolskjuts, lantbrevbärning och bokbuss. Här bor ca 75 personer, både ung som gammal. Här finns också ett antal småföretagare. Bredband är indraget i området via Sävarådalens Datanät där medlemmarna i byarna äger nätet.

Livskvalitén att bo i en by är närhet  till natur och friluftsaktiviteter. Här finns fin natur med goda fiskemöjligheter i Sävarån och Klappmarksbäcken, flera grillplatser, bra skoterleder och kortare dagskidspår inom byn. Lämplig mark för byggande finns tillgänglig i anslutning till inre byavägen. Läs mer…

Furunäs är en aktiv by som under flera år, tillsammans med Gunnismark, Bullmark, Gravmark och Botsmark arbetat med EU-projektet ” Sävarån med biflöden”. I arbetet inom projektet har man tillgängliggjort området kring Sävarån och Klappmarksbäcken för det rörliga friluftslivet . Fina vandringsleder, uppskyltade besöksmål och trevliga grillstugor är uppsatta inom området.

Inom byn finns Bäverstigen en naturstig med information om djur och natur samt trevlig grillplats vid Klappmarksbäcken. Vid ”Bäckmönne”, (platsen där bäcken rinner ut i Sävarån), finns en större stuga med grillplats samt på andra sidan bäcken står en timrad grillstuga sen tidigare. Vid övre delen av Holmforsen finns det en ny grillplats med stuga vid kanten av Sävarån.   Mer information finns under fliken ” Att göra”.

OBS VID BYAKÅTAN I FURUNÄS FINNS EN HJÄRTSTARTARE SOM FÖRSTA HJÄLP!